Moto

Lokacije

Karate Klub "KING" se već dugo godina unazad trudi da otvaranjem velikog broja vežbaonica na širom području Beograda, kao i njihovim što je moguće pravilnijim rasporedom, omogući svim svojim članovima da mogu da treniraju blizu svog mesta stanovanja. Spisak vežbaonica ćemo i ubuduće širiti u skladu sa našim mogućnostima i popunjenošću naših kapaciteta.

Na donjoj mapi možete videti aktuelni raspored naših vežbaonica